Belastingwijzigingen voor ondernemers (belastingplan 2020)

Verlaging zelfstandigenaftrek IB-ondernemers
De zelfstandigenaftrek zal per 2020 worden verlaagd van € 7.280 naar
€ 5.000 in 2028. Deze verlaging zal met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 plaats gaan vinden.

Daling tarief vennootschapsbelasting pas in 2021
Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 blijft in 2020 staan op 25% en daalt in 2021 naar 21,7%. De daling over de eerste schijf blijft zoals die was: een daling naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021.

Box 2-tarief wordt verhoogd
Het box 2-tarief (aanmerkelijkbelang-heffing) gaat omhoog naar 26,25%. In 2021 wordt het box 2-tarief 26,9%.

Bovenmatige schulden dga bij eigen bv
Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap is geen onderdeel van het Belastingplan 2020. Op basis van de voorlopige voorstellen moeten aanmerkelijkbelanghouders (hierna: dga’s) vanaf 2022 belasting betalen over bovenmatige schulden die zij – samen met hun partner – hebben aan de eigen bv(’s). Datzelfde geldt voor schulden van hun bloed- en aanverwanten.

Een schuld is bovenmatig als deze meer bedraagt dan € 500.000. Als een dga meer dan € 500.000 van de eigen bv(’s) leent, wordt het meerdere vanaf 2022 per jaareinde bij de dga belast alsof het een dividenduitkering is. De heffing zal dan plaatsvinden tegen het dan geldende tarief in box 2. Onder voorwaarden zullen de van de eigen bv voor de eigen woning aangetrokken leningen van deze heffing worden uitgezonderd.

Einde betalingskorting en belastingrente vennootschapsbelasting aangepast
De betalingskorting die geldt in de vennootschapsbelasting zal per 1 januari 2021 worden afgeschaft.Per 1 januari 2020 zal geen belastingrente in rekening worden gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor 1 juni. Hierbij geldt de voorwaarde dat de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Introductie bronbelasting op rente en royalty’s
Sommige landen heffen niet of nauwelijks belasting. Jaarlijks gaat er via Nederland zo’n € 22 miljard aan rente en royalty’s naar deze landen. Dat gebeurt vaak via zogenoemde brievenbusfirma’s. Het kan zijn dat dit geld dan nergens wordt belast.

Het kabinet pakt dit aan met de introductie van een bronbelasting op uitgaande rente en royalty’s. Nederland heeft een lijst opgesteld van landen met lage belastingen. Daar staan op dit moment 21 landen op. Elk Nederlands bedrijf dat rechtstreeks rente of royalty’s betaalt aan bedrijven in deze landen, moet hier vanaf 2021 bronbelasting over betalen. Dit voorkomt dat brievenbusfirma’s Nederland gebruiken voor doorstroomactiviteiten naar deze landen.