Belastingwijzigingen voor ons allemaal (belastingplan 2020)

Het Belastingplan 2020 staat volgens het kabinet in het teken van de verbetering van de koopkracht van de burgers. Het gaat nog steeds goed met de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het kabinet vindt het belangrijk dat burgers hiervan meeprofiteren. Het bedrijfsleven moet volgens de plannen wel gaan inleveren.

Tweeschijvenstelsel al in 2020 een feit
Het kabinet versnelt de invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering die aanvankelijk per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt al per 1 januari 2020 gerealiseerd. Er komt een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5% in de inkomstenbelasting.

Tarief voor aftrekposten wordt verlaagd
Voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning en andere aangewezen aftrekposten in de inkomstenbelasting, zoals de aftrek van zorgkosten, zal in 2020 een aftrektarief van maximaal 46% gelden. De beperking van de hypotheekrenteaftrek zal versneld worden afgebouwd. Vanaf 2020 zal de maximale hypotheekrenteaftrek per jaar met drie procentpunt worden verlaagd naar uiteindelijk het basistarief van 37,10% in 2023.

Algemene heffingskorting extra verhoogd
Het kabinet wil de algemene heffingskorting verder verhogen. Deze verhoging komt bovenop de stapsgewijze verhoging van de algemene heffingskorting die in 2019 inging. Mensen met een jaarinkomen tot € 68.507 hebben hier voordeel van. Daarmee komt de algemene heffingskorting in 2020 uit op € 2.711.

Arbeidskorting extra verhoogd
In 2019 besloot het kabinet de arbeidskorting tot en met 2022 stapsgewijs te verhogen. Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor deze jaren. Hiervan profiteren werkenden die inkomstenbelasting betalen. In 2020 gaat de maximale korting omhoog van € 3.399 naar € 3.819. In 2021 stijgt de arbeidskorting verder naar € 4.143.

Lichte daling percentage eigenwoningforfait voor 2020
Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaat het percentage voor het eigenwoningforfait dat nu nog op 0,65% staat in 2020 naar 0,60%. Dit percentage zakt vervolgens verder naar 0,50% in 2021 en 2022 en tenslotte naar 0,45% in 2023. Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%. 

Fiscale aftrek scholingsuitgaven
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting wordt op termijn afgeschaft. Hiervoor in de plaatst komt een individuele leerrekening. Deze zal worden opgenomen in een wettelijke regeling, de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Overdrachtsbelasting niet-woningen omhoog
Per 1 januari 2021 zal de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd worden met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6% naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. De verhoging geldt niet voor woningen. Daarop blijft het verlaagde tarief van 2% van toepassing.

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer
De Belastingdienst verstuurt jaarlijks zo’n 175 miljoen brieven. Veel van deze brieven verstuurt de Belastingdienst nu dubbel: digitaal via de Berichtenbox op MijnOverheid én op papier. Dat is kostbaar en veel mensen vinden dit onnodig.Iedere Nederlander kan straks de post van de Belastingdienst óf digitaal óf op papier ontvangen.