NBA 

bd accountancy is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
De NBA ziet toe op een goede beroepsuitoefening en het publiek belang van het beroep. Niet iedereen mag zich zomaar accountant noemen, de titel accountant is namelijk wettelijk beschermd. Deze titel is voorbehouden aan diegenen die de AA- of RA-studie met succes heeft afgerond en staat ingeschreven in het accountantsregister.
Een accountant dient zich te houden aan gedrags- en beroepsregels die waarborgen dat hij zijn beroep onafhankelijk, onpartijdig en bovenal deskundig uitvoert. Onderdeel van het toezicht door de NBA is de periodieke preventieve toetsing door de Raad van Toezicht. De meest recente toetsing heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2009. Bij deze toetsing is het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van bd accountancy als voldoende gebleken.
Voor meer informatie over de NBA verwijzen wij u naar de site www.nba.nl.

NBA-logo Diapositief Oranje PMS158c.jpeg

RB

Tevens zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB).
Het RB is een beroepsvereniging van belastingadviseurs. Deze stelt het bijhouden van vakkennis verplicht en bevordert de deskundige beroepsuitoefening van haar leden. Uiteraard kent de vereniging Tucht- en Beroepsrecht.
Voor meer informatie over het RB verwijzen wij u naar de site www.rb.nl.

logo RB dd

Klachtenprocedure

Conform regelgeving van de NBA heeft bd accountancy een klachtenprocedure. Deze vindt u hier.