Ontwikkelingen in de btw (belastingplan 2020)

Btw op e-books en digitale kranten omlaagVanaf 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften het lagere btw-tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. Er is daardoor geen verschil in btw-tarief meer tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies. Het verlaagde btw-tarief van 9% zal met ingang […]

De auto (belastingplan 2020)

Transport veroorzaakt een kwart van alle schadelijke CO2-uitstoot. Het kabinet wil dat er in 2050 alleen nog maar schone auto’s rondrijden in Nederland. Elektrische auto’s zijn schoon en moeten daarom voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar zijn. Daarom biedt het kabinet ook de aankomende jaren belastingvoordelen aan bezitters van elektrische auto’s.

Belastingwijzigingen voor ondernemers (belastingplan 2020)

Verlaging zelfstandigenaftrek IB-ondernemersDe zelfstandigenaftrek zal per 2020 worden verlaagd van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Deze verlaging zal met acht stappen van € 250 en één stap van € 280 plaats gaan vinden. Daling tarief vennootschapsbelasting pas in 2021Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 blijft in 2020 staan op […]

Belastingwijzigingen voor ons allemaal (belastingplan 2020)

Het Belastingplan 2020 staat volgens het kabinet in het teken van de verbetering van de koopkracht van de burgers. Het gaat nog steeds goed met de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. Het kabinet vindt het belangrijk dat burgers hiervan meeprofiteren. Het bedrijfsleven moet volgens de plannen wel gaan inleveren.

Aanpassing box-3 heffing (vanaf 2022)

Hoewel dit geen onderdeel van het Belastingplan 2020 betreft, heeft het kabinet al bekendgemaakt de box 3-heffing meer te willen laten aansluiten op werkelijke spaarrendementen. De verwachting is dat dit wetsvoorstel rond de zomer van 2020 bekend wordt gemaakt. De nieuwe regeling moet vervolgens per 1 januari 2022 ingaan. In het voorstel wordt gerekend met […]

Vier wijzigingen in de werkkostenregeling vanaf 2020

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

De fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 verandert de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling.

Het UBO-register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Wat weten we nu al over Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en het UBO-register? De KvK heeft de 5 belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.