Corona en compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) (update 9-4-2020)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren.

Het noodloket biedt hen een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro netto, cash op de rekening om de vaste lasten te kunnen betalen.

Voor wie geldt de regeling?

Het gaat om ondernemers in de volgende sectoren (niet limitatief):

 • Eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés
 • Haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten
 • Evenementenlocaties en organisatoren
 • Sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • Bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs
 • Rijschoolhouders
 • De reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren
 • Casino’s
 • Ook is de regeling verruimd voor ondernemers in de sector non-food die weliswaar open mogen blijven maar waarvan hun inkomsten sterk teruglopen.

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Van belang is de SBI-code in het Handelsregister (op peildatum 15 maart 2020).

Zie voor het overzicht van de SBI-codes deze link (met onderaan een checker op KvKnummer): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

De SBI-codes zijn niet limitatief en worden steeds aangevuld. Het kan zo zijn dat jij vind dat jouw SBI-code niet op de lijst staat maar er wel degelijk in zou moeten staan. Dat kun je melden met een speciaal formulier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

Het zou ook kunnen dat jouw SBI-code volgens het handelsregister niet aansluit met de werkelijke hoofdactiviteit. Ook dat kun je melden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 1. De hoofdactiviteit van jouw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
 2. De onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
 3. Jij verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden. 
 4. Jij hebt minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
 5. Jouw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
 6. Jouw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
 7. Jouw onderneming is geen overheidsbedrijf.
 8. Jouw onderneming is niet failliet. 
 9. Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Hoe vraag ik de compensatie aan?

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.