Corona en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) (update 31-3-2020)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. 

Zelfstandigen kunnen voor een periode van maximaal drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Voor gehuwden en samenwonenden geldt dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstanden tot € 1.050. Voor een stel waarvan beide partners zelfstandige ondernemers zijn, is € 1.500 het maximum dat wordt uitgekeerd.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tot een max van € 10.517, tegen een rentepercentage van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voor deze aanvraag kun je terecht bij jouw Gemeente waar je woont.

Doe de Tozo scan: https://solo155.zaaksysteem.net/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=136&sessreset=1&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&authenticatie_methode=twofactor

Voorwaarden

De gemeente gaat na of je recht hebt op hebt op de uitkering. Er zal bijvoorbeeld gevraagd worden naar de inschrijving bij de KvK en naar het kopie ID-bewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en jouw onderneming, bijvoorbeeld in welke sector jij werkt.

Een voorwaarde voor de uitkering is het feit dat jij het urencriterium van 1225 uur per jaar behaalt. Als jouw onderneming nog geen jaar geleden is gestart dan dien je in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week aan jouw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van jouw administratie en acquisitie tellen ook mee.

Heb je nog andere inkomsten dan tellen deze inkomsten mee. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum.

De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. 

De regeling geldt ook voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen.

Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.