Corona en uitstel van betalen belastingen en pensioenpremies (update 2-4-2020)

Ben jij ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Wanneer

Uitstel van betaling vraag je aan nadat je aangifte hebt gedaan in geval van de omzetbelasting en loonheffingen . Gaat het om inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting wacht je de aanslag van de Belastingdienst af. De Belastingdienst verleent automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. Dan kun je ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt dan om aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige).

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdenst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt gerekend als jij niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Inmiddels is het mogelijk om online uitstel te vragen met jouw DigiD: zie hiervoor https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

De aanvraag moet je wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je door de uitbraak van corona in de betalingsproblemen bent gekomen. Ook vermeld je in de brief om welke aanslag / aangifte het gaat (kenmerk). Het adres van de Belastingdienst vind je onderaan dit bericht.

Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen.

Verklaring deskundige

Is verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk, is eventueel een klaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig. Nadere informatie vanuit de Belastingdienst volgt nog. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige nodig.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld:

  • Een externe consultant.
  • Een externe financier.
  • Een brancheorganisatie.
  • Jouw eigen accountant of financieel adviseur.

Uit die verklaring blijkt dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • De betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Update 18 maart 2020: over de voorwaarden (hierboven) wordt op dit moment nog gesproken. Nieuwe informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Stuur het verzoek om uitstel met motivering en de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Uitstel betaling van pensioenpremies

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies zonder de rechten van werknemers aan te tasten. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Het uitstel bij het innen van de pensioenpremies kan op verschillende manieren; de omvang van de problemen verschilt per sector. Een werkgever kan een betalingsregeling treffen met zijn pensioenuitvoerder, fondsen en verzekeraars kunnen coulanter zijn met het opeisen van achterstallige premies, of de betalingstermijn voor een hele sector kan worden verlengd.

Voor werkgevers is de pensioenpremie een groot deel van de loonkosten. Doorgaans gaat het om 20 tot 25 procent van wat een werknemer verdient. Vooralsnog gaat het alleen om uitstel van premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’. Deze nog te effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies.