De auto (belastingplan 2020)

Transport veroorzaakt een kwart van alle schadelijke CO2-uitstoot. Het kabinet wil dat er in 2050 alleen nog maar schone auto’s rondrijden in Nederland. Elektrische auto’s zijn schoon en moeten daarom voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar zijn. Daarom biedt het kabinet ook de aankomende jaren belastingvoordelen aan bezitters van elektrische auto’s.

Elektrisch autorijden blijft aantrekkelijk
De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Bezitters van een plug-in hybride krijgen tot 2025 nog een korting van 50% op de mrb.

Bijtelling elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog
Per 1 januari 2020 zal het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s van de zaak verhoogd worden van 4% naar 8% over de eerste € 45.000. In 2021 zal de bijtelling verhoogd worden naar 12% over de eerste € 40.000 en voor de jaren 2022 tot en met 2024 zal het bijtellingspercentage 16% bedragen. In 2025 is de bijtelling 17%. Uiteindelijk zal de bijtelling in 2026 gelijk zijn aan het percentage van alle andere auto’s en 22% bedragen.

Verhoging accijns op diesel
De accijns op diesel gaat per 1 januari 2021 en per 1 januari 2023, met 1 cent per liter omhoog.

Versobering korting mrb bestelauto’s van ondernemers
Ondernemers die een bestelauto hebben die op benzine of diesel rijdt, gaan de komende jaren iets meer motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Voor volledig elektrische bestelauto’s hoeft nog steeds geen mrb te worden betaald.