De fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 verandert de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ondernemers (bijvoorbeeld kleine ondernemers en zzp’ers) kunnen ook zelf gebruik maken van de regeling. 

Fiets van de zaak: hoe werkt het?

Een fiets van de zaak maakt het mogelijk om een (elektrische) fiets of een speed-pedelec te gebruiken voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. Hij of zij mag de fiets van de zaak fiscaal gezien onbeperkt privé gebruiken. Dus ook voor een fietstochtje, de boodschappen of het wegbrengen van de kinderen.

Wat kost een fiets van de zaak?

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting. Ook als de werknemer de fiets helemaal niet voor privédoeleinden gebruikt geldt toch de bijtelling. Dit is dus anders dan bij de auto van de zaak.

Hoe werkt de bijtelling?

Wie een fiets van de zaak privé gebruikt, heeft daar voordeel van. Over de waarde van dit voordeel (de bijtelling) betaalt hij of zij loonbelasting. De bijtelling is 7% over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires (inclusief btw) per jaar. De werkgever telt dit bedrag op bij het salaris. Hierover betaalt de werknemer dan maandelijks belasting. 
De werkgever mag er ook voor kiezen de bijtelling voor zijn rekening te nemen. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. In dat geval hoeft de werknemer helemaal geen belasting te betalen. 

Rekenvoorbeeld
Een werkgever stelt een fiets met een consumentenprijs van € 2.000 ter beschikking. De bijtelling bij het brutoloon bedraagt dan op jaarbasis € 140. Daarover betaalt de werknemer op jaarbasis ongeveer € 58 belasting.

Eigen bijdrage

De werkgever kan de werknemer om een maandelijkse eigen bijdrage vragen. Dit bedrag gaat dan van de bijtelling af. De werknemer ziet dit terug op zijn of haar loonstrookje. De kosten voor het opladen van de accu gelden niet als eigen bijdrage en kunnen dus niet worden afgetrokken van de bijtelling. De werkgever kan er voor kiezen om deze kosten te vergoeden, bijvoorbeeld als loon in natura of binnen de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Geen of minder reiskostenvergoeding

Maakt de werknemer gebruik van een fiets van de zaak? Dan kan het zijn dat hij of zij bepaalde reiskostenvergoedingen niet meer krijgt van de werkgever. Bijvoorbeeld een kilometervergoeding. Daar staat tegenover dat de werknemer ook minder of geen reiskosten meer maakt. De werkgever bepaalt welke reiskosten al dan niet vergoed worden. 

De fiets en omzetbelasting

Op grond van de regeling BUA is de aftrek van btw gemaximeerd op €130. Dit betekent dat bij een fiets met een waarde van € 749 inclusief btw of minder de volledige btw mag worden afgetrokken. Is de fiets duurder dan mag de btw van het bedrag boven € 749 niet worden afgetrokken.
Betaalt de werknemer een eigen bijdrage, dan mag deze eigen bijdrage van de aanschafprijs worden afgetrokken. Kost de fiets dan € 749 of minder, dan mag het volledige btw-bedrag van de aanschafprijs worden afgetrokken. Over de eigen bijdrage moet de werkgever btw betalen.

Rekenvoorbeeld
Een werkgever koopt een fiets van € 2.000 voor zijn werknemer. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van € 1.300. De fiets kost per saldo € 700. De werkgever mag de gehele btw in de aanschaf ad € 347 terugvragen. Wel moet hij over de eigen bijdrage een btw-bedrag betalen van € 225 (€ 1.300 * 21/121).   

De werknemer gaat uitdienst

De fiets blijft eigendom van de werkgever en bij het einde dienstverband moet de werknemer de fiets teruggeven, tenzij een overnamebedrag is afgesproken. Dit bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de waarde in het economische verkeer. Het overnamebedrag vormt een loonbestanddeel. Ook kan de werkgever ervoor kiezen om het overnamebedrag voor eigen rekening te nemen binnen de werkkostenregeling.

Fiets als ondernemersvermogen

Als ondernemer kun je de fiets als ondernemersvermogen beschouwen. Dit mag al wanneer 10% of meer van je gefietste kilometers zakelijk (inclusief woon-werk) zijn. Dit moet je inschatten en achteraf kunnen aantonen aan de hand van bijvoorbeeld een logboek of rittenschema.

Ga je een fiets van de zaak ook privé gebruiken (let op: in deze nieuwe situatie worden de woon-werk kilometers ook gezien als privé) dan is er voor de inkomstenbelasting sprake van een bijtelling voor privégebruik, net zoals dat ook bij een auto van de zaak gebruikelijk is.