Het UBO-register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. Op dit moment is de wetgeving die daarover gaat nog in behandeling. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Wat weten we nu al over Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en het UBO-register? De KvK heeft de 5 belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

1. Wat betekent UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

2. Waarom komt er een UBO-register?

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Met dit register wil de EU het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

3. Moet ik ook UBO’s gaan inschrijven?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen
 • stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
 • rederijen

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen registratieplicht:

 • eenmanszaken
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • verenigingen van eigenaren
 • kerkgenootschappen
 • beursgenoteerde vennootschappen
 • enkele historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

4. Wanneer kan ik de UBO’s van mijn organisatie gaan inschrijven?

De wet waarin het UBO-register wordt geregeld moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld en aangenomen. Waarschijnlijk moeten UBO’s vanaf januari 2020 ingeschreven worden in het UBO-register, dat openbaar wordt via de website van KVK. Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. Dezelfde personen binnen je organisatie die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister gaan ook UBO’s inschrijven.

5. Wie mag het UBO-register inzien?

Iedereen mag het UBO-register tegen een bepaald tarief inzien. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zien echter meer informatie over een UBO dan anderen. Als je het UBO-register wilt bekijken moet je je eerst online registreren en identificeren.