Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.

Pensioendeelnemers hebben recht op goede informatie van hun pensioenuitvoerders. Als mensen hun pensioenrechten goed kennen, kunnen zij betere keuzes maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop zij met pensioen gaan.

Betere pensioeninformatie nodig
Veel pensioendeelnemers vinden de informatie over hun toekomstig pensioen niet duidelijk genoeg. Ook hebben zij behoefte aan informatie over hun persoonlijke situatie. Verder was er nog geen digitale informatie over pensioenen beschikbaar.

Maatregelen voor betere informatie over pensioen
Pensioenuitvoerders moeten hun pensioendeelnemers beter informeren. Bijvoorbeeld met:

Korter uniform pensioenoverzicht (UPO)
Pensioenuitvoerders moeten hun jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO) korter en overzichtelijker maken. Pensioendeelnemers kunnen dan gemakkelijk zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. En wat de waardegroei is van hun pensioen in het afgelopen jaar. Zo weten zij welke keuzes mogelijk zijn, zoals eerder met pensioen gaan of juist langer doorwerken. Voor een totaaloverzicht verwijst het UPO naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 als vervanger van startbrief
Pensioenuitvoerders en verzekeraars moeten de website Pensioen 1-2-3 gebruiken als vervanger van de startbrief. Op deze website kunnen pensioendeelnemers straks kiezen voor algemene of gedetailleerde informatie over hun pensioenregeling. En kunnen zij verschillende pensioenregelingen eenvoudig met elkaar vergelijken.

Uitgebreid pensioenregister
Pensioenuitvoerders moeten samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de website mijnpensioenoverzicht.nl uitbreiden met handige informatie. Pensioendeelnemers kunnen zo eenvoudig zien hoe hoog hun pensioenuitkering is als zij op een bepaalde leeftijd met pensioen gaan. En wat de gevolgen zijn bij veranderingen in hun persoonlijke leefsituatie.

Bron: Rijksoverheid