De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat veranderen

Per 1 januari 2020 wordt de huidige KOR omgezet in een vrijstelling van de btw-plicht als de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar.

In plaats van de vermindering van de verschuldigde belasting hoeft de ondernemer helemaal geen aangifte omzetbelasting meer te doen. Doel van deze nieuwe regeling is om de administratieve lasten voor zowel kleine ondernemers als de Belastingdienst te verminderen. In tegenstelling tot de huidige regeling kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik gaan maken van de nieuwe regeling.

Onder de nieuwe regeling brengt de ondernemer geen btw meer in rekening bij zijn klanten. Ook kan de ondernemer de btw die andere ondernemers bij hem in rekening brengen, niet meer terugvragen. Het is nog wel nodig om een administratie bij te houden.

De nieuwe regeling is facultatief mits de grens van € 20.000 omzet of winstmarge per kalenderjaar niet wordt overschreden. Vóór 20 november 2019 moet een ondernemer aangeven of hij wil deelnemen aan deze nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2020. Na aanmelding geldt de nieuwe regeling voor tenminste drie jaar.