Ontwikkelingen in de btw (belastingplan 2020)

Btw op e-books en digitale kranten omlaag
Vanaf 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften het lagere btw-tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. Er is daardoor geen verschil in btw-tarief meer tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies.
Het verlaagde btw-tarief van 9% zal met ingang van 1 januari 2020 ook worden toegepast op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften. Hier is wel de voorwaarde aan gekoppeld dat de elektronische uitgaven en de nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal of uit video-inhoud of beluisterbare muziek.

Het beschikken over een geldig btw-nummer van de afnemer bij toepassing van het nultarief, wordt verplicht gesteld
Door diverse arresten van het Europese Hof van Justitie is gebleken dat het nultarief in bepaalde gevallen ook kan worden toegepast als de leverancier niet beschikt over een geldig btw-nummer van zijn afnemer.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt het beschikken over een geldig btw-nummer van de afnemer weer verplicht. Dit wordt als materiƫle voorwaarde opgenomen om het nultarief te kunnen toepassen. Als de leverancier niet aan deze voorwaarde voldoet, kan het nultarief niet worden toegepast. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Uniforme regels voor het toerekenen van vervoer in internationale transacties
Bij ketentransacties is het op dit moment in de praktijk erg lastig om te bepalen aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend en dus welke schakel de intracommunautaire levering vormt (alleen als er sprake is van een intracommunautaire levering kan het nultarief worden toegepast). De overige leveringen worden aangemerkt als binnenlandse levering. Dit probleem komt doordat niet wettelijk is geregeld aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit wel wettelijk geregeld.

Regels voor bewijsvoering van het vervoer bij intracommunautaire transacties
Als je goederen levert aan een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie en de goederen daar in verband met die levering naartoe worden verstuurd of vervoerd, is dat een intracommunautaire levering. Dan mag je op de levering het 0%-tarief toepassen.
In een poging om de btw-fraude rondom de toepassing van het 0%-tarief in te perken gaan op 1 januari 2020 nieuwe regels in. De bewijsvoering om het vervoer naar de andere lidstaat aan het tonen wordt aangescherpt. Van belang hierbij is dat er twee bewijsstukken zijn van partijen die onafhankelijk zijn van elkaar.
Voor de bewijsstukken kan worden gekozen voor:

  • twee documenten met betrekking tot de verzending of het vervoer (CMR, cognossement, factuur van de vervoerder);
  • een document met betrekking tot de verzending of het vervoer van de goederen, met een verzekeringsovereenkomst voor het vervoer, bankdocument voor het vervoer, notariĆ«le ontvangstbevestiging of een ontvangstbewijs van een depothouder in een andere lidstaat.