Maak kennis met bd accountancy

Wij zijn Terry Bogers en Trudy Dam. Samen vormen we bd accountancy, een accountantspraktijk gevestigd in Etten-Leur (tussen Breda en Roosendaal). Wij helpen ambitieuze ondernemers om inzicht te krijgen in de resultaten van hun onderneming. Nog leuker vinden wij het om samen te sparren over de mogelijkheden in de toekomst. Maar ook risico’s en valkuilen laten wij niet onbesproken. Als ondernemer weten wij waar klanten wakker van liggen of enthousiast van worden.
Kwaliteit staat uiteraard centraal. Dit wordt ondersteund door het lidmaatschap en de beroepsethiek van de beroepsorganisaties NBA en RB.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
bd accountancy is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
De NBA ziet toe op een goede beroepsuitoefening en het publiek belang van het beroep. Niet iedereen mag zich zomaar accountant noemen, de titel accountant is namelijk wettelijk beschermd. Een accountant dient zich te houden aan gedrags- en beroepsregels die waarborgen dat hij zijn beroep onafhankelijk, onpartijdig en bovenal deskundig uitvoert. Onderdeel van het toezicht door de NBA is de periodieke preventieve toetsing door de Raad van Toezicht. Voor meer informatie over de NBA verwijzen wij u naar de site www.nba.nl

Register Belastingadviseurs (RB)
Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.

Bd accountancy heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee. Voor meer informatie over het RB verwijzen wij u naar de site www.rb.nl.


Terry Bogers

Accountant AA RB

Ik ben praktisch, oplossingsgericht en heb passie voor mijn vakgebied. Als nevenfuntie ben ik lid van de Commissie MKB binnen de NBA.
Linkedin

Trudy Dam

Accountant AA

Ik ben analytisch en pragmatisch. Ik ben gericht op samenwerking met anderen en hecht veel waarde aan het sociale aspect van het vak.
Linkedin

Wat kunnen we voor je doen

Bij bd accountancy kunt je terecht voor diverse werkzaamheden op accountancy en belastinggebied, met de nadruk op het samenstellen van jaarstukken en het doen van belastingaangiften.

Boekhouden online is een must. Wij zijn bekend met ExactOnline en andere oplossingen. Eén van de dingen waar wij uniek in zijn, is mybd: onze eigen boekhoudsoftware speciaal voor de ondernemer met een beperkte administratie. Eenvoudig, in the cloud, zonder overbodige en ingewikkelde functionaliteiten met inzicht in de resultaten van jouw onderneming. Naast een administratiemodule beschikt mybd ook over een facturenmodule en een urenregistratiemodule.

Helder en transparant zijn wij ook over onze tarieven en declaraties. Je ontvangt van ons altijd een gedetailleerde specificatie van de door ons bestede uren. De totale kosten van onze dienstverlening voor je onderneming worden hoofdzakelijk bepaald door de omvang van de administratie, de rechtsvorm, het aantal personeelsleden en niet onbelangrijk welk deel van de werkzaamheden je aan ons uit handen wilt geven of juist zelf wilt doen. Door onze ervaring kunnen wij vooraf een goede inschatting van onze kosten voor je maken. Ons uurtarief bedraagt € 80 exclusief omzetbelasting per uur.

Accountancy

Wij ondersteunen je op administratief gebied en stellen jouw jaarstukken samen.

Belastingen

Je kunt bij ons terecht voor alle noodzakelijke belastingaangiften en fiscale advisering.

mybd

Mybd is onze eigen online boek- houdsoftware speciaal ontwikkeld voor onze klanten.