Waar kunnen ondernemers terecht

Verruimde kredietmaatregelingen

Ondernemers die beroep willen doen op de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) en microkredieten Qredits kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker.

Belastingdienst

Meer over belastingmaatregelen kun je vinden bij op de site van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

De belastingdienst informeert over de maatregelen voor ondernemers maar ook over de tijdelijke sluiting kinderopvang en de gevolgen daarvan.

KVK Corona loket

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona op de site vind je hier: https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

Ook heeft de KVK een speciale advieslijn geopend voor ondernemersvragen: 0800 – 2117

Gemeente

Voor de tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers en de bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) kun je terecht bij jouw eigen Gemeente.

UWV

Voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de vervanger van de regeling Werktijdverkorting, kun je je melden bij het UWV.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Hiervoor kun je terecht bij de Rijksoverheid https://www.rvo.nl/coronavirus